WERELD BORSTVOEDING WEEK 2016 

  Een Sleutel tot Duurzame Ontwikkeling   

Het Wereld Borstvoeding Week 2016 thema gaat over hoe borstvoeding een belangrijk element is om ons na te laten denken hoe ons welzijn vanaf het begin van het leven te waarderen, hoe elkaar te respecteren en de zorg voor de wereld die we delen.

In september 2015 verplichtten de leiders van de wereld zich tot 17 doelen die gericht zijn op het beëindigen van armoede, bescherming van de planeet en het waarborgen van welvaart. Samen vormen ze de ‘Doelstellingen inzake Duurzame Ontwikkeling’ (SDG's).


Om deze doelstellingen in 2030 te kunnen bereiken is er voor ons allemaal een rol weggelegd!

Het WBW 2016 Logo

Het verband tussen borstvoeding en de SDG’s zal duidelijk zijn voor borstvoeding voorstanders maar om deze duurzame ontwikkelingsdoelstellingen te behalen moet er samen gewerkt worden met andere medewerkers op dit gebied.

Het logo toont een 'drie-eenheid' van twee volwassenen en een kind die het belang van steun versterken. De verhoudingen en vormen tussen de twee volwassenen zijn identiek gemaakt om gelijkheid, rechtvaardigheid en de gezamenlijke daad van koestering  te symboliseren. Het nieuwe WBW ontwerp toont een affiniteit met de SDG campagne, maar plaatsen het kind en verzorgers in het centrum.

Het logo is ontworpen door Ammar Khalifa in opdracht van WABA die het auteursrecht bezit.

Borstvoeding: een Sleutel tot Duurzame Ontwikkeling

Het Festival #causewefeed

Een feest met als centraal thema 'borstvoeding', naast voeding in de ruimste zin van het woord. Om met elkaar te vieren wat er is, te verbinden, kennis te delen en te genieten. Iedereen die borstvoeding en borstvoedsters een warm hart toedraagt is welkom; van de pré-ouders en hun op komst zijnde kleintje tot de gesettelde 24/7 ouders!

Zondag 28 augustus van 10:00 tot 16:00

Hal 25 Pettemerstraat 15, 1823CW Alkmaar

Kom jij ook?

Doelstellingen inzake Duurzame Ontwikkeling SDG's

Geen Armoede

Borstvoeding draagt bij aan armoedebestrijding.

Borstvoeding is een natuurlijke en goedkope manier om baby's en peuters te voeden. Het is betaalbaar voor iedereen en is 'huishoudbudget-vriendelijk" in vergelijking met kunstmatige voeding.

Geen Honger

Borstvoeding betekent voedselzekerheid voor zuigelingen.

Exclusief borstvoeding en voeden gedurende twee jaar daarna voorziet in voedingsstoffen van hoge kwaliteit en voldoende energie. Het kan honger, ondervoeding en obesitas helpen voorkomen.

Goede Gezondheid & Welzijn

Borstvoeding bevordert de gezondheid, ontwikkeling en overleving van zuigelingen en kinderen. Het draagt ook bij tot een betere gezondheid en het welzijn van moeders, zowel op de korte als lange termijn.

Kwaliteits Onderwijs

Borstvoeding en adequate aanvullende voeding zijn fundamenten voor de bereidheid om te leren. Borstvoeding en aanvullende voeding van goede kwaliteit leveren een belangrijke bijdrage aan de mentale en cognitieve ontwikkeling en dus aan educatie.

Betaalbare & Duurzame Energie

Borstvoeding kost minder energie in vergelijking tot het produceren van kunstvoeding. Het vermindert tevens de behoefte aan water, hout en fossiele brandstoffen in huis.

Schoon Water & Sanitaire Voorzieningen

Borstvoeding op verzoek, biedt al het vocht wat een baby nodig heeft zelfs bij warm weer.  Kunstvoeding vereist toegang tot schoon water, hygiëne en sanitaire voorzieningen.

Klimaat Actie

Borstvoeding beschermt de gezondheid van kinderen en hun voeding in tijden van tegenspoed en weergerelateerde rampen als gevolg van opwarming van de aarde.

Leven onder Water

Kunstvoeding veroorzaakt veel afval in vergelijking met borstvoeding. Productie en distributie van kunstvoeding zorgen voor vervuiling van de zeeën en beïnvloedt het leven in zee.

Leven op het Land

Borstvoeding respecteert het natuurlijk evenwicht. Productie van kunstvoeding impliceert melk veehouderij, die natuurlijke hulpbronnen onder druk zetten en bijdragen aan CO2 uitstoot en klimaatverandering.

Vrede & Gerechtigheid Sterke Instellingen

Borstvoeding is vastgelegd in  internationale kaders voor mensenrechten en conventies. Nationale wetgeving en het beleid ter bescherming en ondersteuning van borstvoedende moeders en hun baby's zijn nodig om ervoor te zorgen dat hun rechten worden nageleefd.

Verantwoorde Consumptie & Productie

Borstvoeding voorziet in een gezonde, realiseerbare, niet-vervuilende, duurzame en natuurlijke bron van voeding.

Minder Ongelijkheid

De manier waarop vrouwen borstvoeden verschillen over de hele wereld. Borstvoeding moet worden beschermd, gestimuleerd en ondersteund worden; zeker onder arme en kwetsbare groepen. Dit zal helpen om ongelijkheid te verminderen.

Gender Gelijkheid

Borstvoeding is de grote gelijkmaker waardoor elk kind een eerlijke en de beste start in het leven krijgt. Borstvoeding is op unieke wijze een recht van vrouwen en zij moeten worden ondersteund door de samenleving om optimaal borstvoeding te kunnen geven.

Omdat de moeder in controle is hoe ze haar baby voedt, kan de borstvoedingservaring haar voldoening geven en versterken in haar eigenwaarde.

Waardig Werk & Economische Groei

Borstvoedende vrouwen die worden ondersteund door hun werkgevers zijn productiever en loyaal.

Bescherming van het moederschap en andere arbeidsvoorwaarden kunnen vrouwen in staat te stellen borstvoeding en werk te combineren. Fatsoenlijke banen moeten tegemoet  komen aan de behoeften van vrouwen die borstvoeding geven, met name in precaire situaties.

Industrie, Innovatie & Infrastructuur

Door industrialisatie en verstedelijking komen uitdagingen van  tijd en ruimte meer op de voorgrond. Moeders die borstvoeding geven en buitenshuis werken moeten ondersteund worden door de werkgevers, hun eigen families en gemeenschappen om deze uitdagingen te beheersen. 

Crèches in de buurt van het werk, kolfruimtes en borstvoedingspauzes kunnen een groot verschil maken.

Duurzame Steden & Gemeenten

In de drukte van de grote steden moeten borstvoedende moeders en hun baby's  zich in alle openbare ruimtes veilig en welkom voelen. Ten tijde van rampen en humanitaire crises worden vrouwen en kinderen onevenredig zwaar getroffen. Zwangere en zogende vrouwen moeten met name tijdens zulke momenten steun krijgen.

Samenwerken om Doelen te Behalen

Global Strategy voor Infant and Young Child Feeding (GSIYCF) stimuleert samenwerking door verschillende disciplines en kan door middel van borstvoedingsprojecten en - initiatieven op verschillende ondersteunende samenwerkingspartners rekenen.

INFORMEREN

Mensen informeren over de nieuwe doelstellingen inzake duurzame ontwikkeling (SDG's) en hoe deze betrekking hebben op het geven van borstvoeding en Infant and Young Child Feeding (IYCF).

VERANKEREN

Het stevig verankeren van borstvoeding als een belangrijk onderdeel van duurzame ontwikkeling.

STIMULEREN

Verschillende Borstvoeding- en Infant en Young Child Feeding campagnes stimuleren in het nieuwe SDG tijdperk.

VERBINDEN

Borstvoeding promoten, beschermen en ondersteunen met een nog breder scala van vertegenwoordigers.